1. Ders - Olasılık, Rastgele Değişkenler ve İstatistik, PDF

   2. Sunum - Kavramlar, PDF

   3. Sunum - İstatistik, PDF

   4. Sunum - Olasılık, PDF

   5. Sunum - Bayes Kuramı, PDF

   6. Sunum - Markov Zinciri, PDF